Ordförande Sven-Ove väntar på storrödingen! Från premiärfisket 2010