Bestämmelser

 

 

  • Endast ett sportfiskeredskap får användas samtidigt per person.

  • Max 5 fiskar per kort och max ett extrakort per dygn.

  • Förbjudet att använda silikonkulor som PowerBait Silicon Eggs och liknande.

  • Endast landfiske är tillåtet.

  • Mäskning med majs är förbjudet.

  • Fiskekortet är personligt, det skall medföras under fiske och på anmodan uppvisas för fisketillsynsman.

  • Familjerabatt: barn under 16 år som fiskar i målsmans sällskap får fiska gratis på målsmans kort.

  • Gratis fiske för rullstolsbundna

  • Eldning skall ske med stor försiktighet samt endast där eldstäder finns utplacerade.

  • Lämna ej skräp kvar, håll rent för allas trevnad.