Kortpriser premiärdagen 
Vuxna                               140:- / 5 fiskar
Ungdom  t o m 15 år           80:- / 5 fiskar

Dagkort övrig tid på året.
120:- / 5 fiskar
Högst 2 kort per dygn får lösas.

Husvagn / Bil  pris 40:- / dygn
Avgiften erlägges tillsammans med lösen av fiskekortet.
Skriv in registreringsnummer 
för husvagn/bil  på kortet