Fakta

Dellenbygdens Sportfiskeklubb bildades 1978. De första åren så saknade vi ett eget fiskevatten ,vilket vi jobbade mycket med att få . När Delsbo fiskevårdsområde bildades i början på 80-talet så öppnades möjligheten för
klubben. Tovåssjön fick arrenderas , och arbetet att iordningställa sjön
påbörjades. Vattenprover och kalkning utfördes med gott resultat.
1986 så gjorde vi vår första inplantering av röding , samt öring.
Resultatet visades bli mycket bra , och på den vägen fortsätter vi
att fisket i sjön ska vara givande och intressant
.