karta

Uppställning av husbil/ vagn skall ske på anvisad plats. 
Södra sidan vid första vändplanen man kommer till.
Norra sidan vid vändplan där kortautomaten är placerad.
Vägen måste vara fri i händelse av att
räddningtjänstfordon ska fram.
Vi måste respektera detta.
Försök att ställa bil eller vagn med draget ut mot vändplanen.